Catalog

Vlasništvo nad sadržajem

Sav sadržaj, uključujući tekst, slike, audio i video materijale (u daljem tekstu: sadržaj),koji je postavljen na web stranici hitno.com, vlasništvo je kompanije za izdavačke i usluge Hitno Marketplace (u daljem tekstu: Hitno). Korišćenjem informacija ili drugih usluga dostupnih na ovoj web stranici, automatski pristajete na uslove i pravila korišćenja (u daljem tekstu: uslovi korišćenja). Kompanija Hitno zadržava pravo da u bilo koje vreme, bez prethodnog obaveštenja, izmeni ova pravila i uslove korišćenja. Informacije o promenama uslova korišćenja mogu se dobiti jedino posetom stranice "Pravila i uslovi korišćenja".

Registracija

Za korišćenje usluga na sajtu hitno.com potrebna je registracija, koja je besplatna. Registrovani korisnik koji postavi oglas ima obavezu da poštuje sva prava i obaveze, proistekla iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Fizičko ili pravno lice može imati i koristiti samo jedan registrovani nalog.

Izjava

Za postavljanje oglasa obavezna je izjava za pravna lica ili preduzetnike, kao i za fizička lica u određenim kategorijama oglasa. Takođe, reklamiranje je dozvoljeno samo ako je zakonom predviđeno da se određena vrsta delatnosti može obavljati isključivo uz odgovarajuću saglasnost, dozvolu ili drugi akt nadležnog organa vlasti. Oglašivači moraju tačno popuniti obavezne podatke u izjavi, a ovi podaci će se tretirati kao poverljivi u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Sadržaj oglasa

U skladu sa Zakonom o oglašavanju, zabranjeni su svi oblici obmanjujućeg, prikrivenog i komparativnog oglašavanja koje može dovesti do zavaravanja primaoca reklamne poruke. Reklamni oglas mora sadržati samo podatke o proizvodu koji se prodaje ili usluzi koja se pruža. Naslov i tekst oglasa ne mogu sadržati kontakt brojeve telefona, adrese e-pošte, veb sajtove i cene. Takođe, zabranjeno je isticanje teksta podebljanim slovima, podvlačenje teksta ili korišćenje velikih slova i specijalnih grafičkih simbola kako bi se istakao oglas. Zabranjeno je postavljanje više nekretnina, usluga, potreba ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje u jedan oglas. Fotografije iz drugih reklamnih sajtova ili iz oglasa drugih oglašivača na našem sajtu nisu dozvoljene. U jedan oglas sme se uneti samo jedan predmet prodaje ili jedna usluga. Oglas mora odgovarati kategoriji u kojoj je postavljen. Nije dozvoljeno postavljanje istog oglasa u različite kategorije sajta.

Zabrana oglasa

Zabranjeno je postavljanje oglasa koji promovišu pornografiju, narkotike, oružje, duvanske proizvode, alkoholna pića i druge zabranjene proizvode i usluge. Takođe je zabranjeno postavljanje oglasa koji podstiču diskriminaciju, nepoželjno ponašanje ili zavodljivost potrošača.

Suspendovanje oglasa i slika u oglasima

Postavljeni oglas može biti suspendovan iz različitih razloga, uključujući nepoštovanje zakona ili pravila sajta. Fotografije u oglasima moraju odgovarati sadržaju oglasa, prenositi informacije i privući pažnju potencijalnih kupaca. Fotografije koje nisu u skladu sa sadržajem oglasa mogu biti uklonjene od strane administratorskog tima sajta bez prethodne najave.

E-pošta obaveštenja za korisnike

Registracijom na sajtu, korisnik pristaje na primanje informativnih e-poruka od strane kompanije Hitno i na obaveštenja o statusu svojih oglasa. Korisnicima se pruža mogućnost da se odjave od primanja ovih obaveštenja u podešavanjima svog korisničkog naloga.

Korišćenje i zaštita podataka i privatnost

Kompanija Hitno poštuje sve zakone i propise koji regulišu prikupljanje i obradu ličnih podataka. Prikupljeni lični podaci koriste se u skladu sa važećim zakonodavstvom i propisima koji regulišu prikupljanje i obradu ličnih podataka.

Lična upotreba

Sajt je namenjen isključivo za ličnu upotrebu, a ne za komercijalne svrhe. Kopiranje ili širenje sadržaja sa sajta bez odgovarajuće dozvole je zabranjeno.

Zaštita autorskih prava

Informacije na sajtu su zaštićene zakonom o autorskim pravima i mogu se koristiti samo u skladu sa pravilima sajta.

Odgovornost

Kompanija Hitno ne snosi odgovornost za tačnost, sadržaj i dostupnost informacija na sajtu, kao ni za greške ili štetu uzrokovanu pristupom sajtu. Sve sporove između oglašivača i korisnika rešavaju sami međusobno.

Molimo vas da se pridržavate pravila korišćenja web stranice hitno.com.

Kontakti

HITNO MARKETPLACE PTE. LTD.

Matični broj 202406813D

Registered address: 68 Circular Road, #02-01, Singapore, 049422